ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Η έννοια της Υγείας ( 4 ώρες )

 • Συνάρτηση της Υγείας
 • Ο ρόλος της ζωτικής δύναμης του σώματος και τα επίπεδα υγείας
 • Νόσος- συνώνυμο της ζωής κα της νοημοσύνης
 • Αντιμετώπιση και πρόληψη. Ο ρόλος του Ηλεκτρομαγνητικού και Γεωπαθητικού Στρες

2. Ο ρόλος της διατροφής και της κίνησης στη Φυσιορρύθμιση ( 6 ώρες )

 • Σύνδεση της τροφής με την ιδιοαίσθηση του σώματος
 • Στρες ως μέσο υπονόμευσης της φυσικής ζωής ή μέσο ανάπτυξης
 • Σωματική και φυσιορρυθμιστική ψυχολογική κίνηση

3. Διαγνωστικά εργαλεία ( 6 ώρες )

 • Ιριδολογία
 • Κινησιολογία
 • Βιοσυντονισμός
 • Σωματότυποι, εξελεγκτική επικοινωνία, η φυσική γλώσσα του σώματος

4. Θεραπευτική προσέγγιση στη Φυσιορρύθμιση ( 8 ώρες )

 • Στρατηγική αποτοξίνωσης
 • Ρύθμιση του P.N.E.I.
 • Σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση στο σώμα (BODYWORK)
 • Χρήση της θεραπευτικής κίνησης στην πορεία της ίασης

5. Γνωριμία με τα προϊόντα της Φυσιορρύθμισης ( προαιρετικό - πρακτική εφαρμογή - Green Life )

  Διάρκεια εκπαίδευσης: 24 Διδ. Ώρες ( σε Σαββατοκύριακα ) ΚΟΣΤΟΣ : 150 Ευρώ

Σκοπός του σεμιναρίου:

Στη Φυσιορρύθμιση επιχειρείται μια πολύπλευρη και πολυδιάστατη προσέγγιση της ψυχοσωματικής υπόστασης της υγείας. Αποκαλύπτεται η διαδικασία της επίδρασης του ψυχικού παράγοντα στις οργανικές λειτουργίες του σώματος αλλά και αντίστροφα. Η προσέγγιση που ακολουθείται δεν είναι συμπτωματολογική αλλά αναζητείται το βαθύτερο αίτιο. Οι ψυχοσωματικές διαταραχές θεωρούνται ως η έκφραση της εσωτερικής (από)-ρύθμισης ως ένδειξη δυσλειτουργικών περιοχών στη ζωή του ατόμου και εκπαιδευμένοι θεραπευτές συνεργάζονται με αποδοχή και ενσυναίσθηση στην πορεία προς τη νέα ρύθμιση της υγείας. Οι θεραπευτές εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη τους την ψυχολογία του σώματος να την χρησιμοποιούν και να την προσθέτουν ως ένα νέο διαγνωστικό εργαλείο στη δουλειά τους.
APXEIO PDF
  Κατεβάστε εδώ το αρχείο με περισσότερες πληροφορίες