Το Τρίγωνο

Σε μία πλήρη και βαθιά θεραπευτική διαδικασία το πρώτο πράγμα που δημιουργείται είναι η σχέση των δύο πρωταγωνιστών αυτής της διαδικασίας, του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Η σχέση αυτή μπορεί να απεικονιστεί σχηματικά με την συμπλοκή δύο τριγώνων, όπου το ένα, το κατερχόμενο, συμβολίζει τον θεραπευτή και το δεύτερο, το ανερχόμενο, συμβολίζει τον θεραπευόμενο. Υπάρχουν έξι θεμελιώδεις αρχές – στάδια που καθορίζουν την θεραπευτική δράση της Φυσιορρύθμισης. Οι τρείς από αυτές αποδίδονται στο τρίγωνο του θεραπευτή: Ολιστική διάγνωση σε Βάθος και εύρεση των παθογόνων παραγόντων στη ζωή του θεραπευόμενου

 1. Εκπαίδευση του θεραπευόμενου από τον θεραπευτή για αλλαγή των παθογόνων παραγόντων στη ζωή του προκειμένου η ασθένεια να μην εμφανιστεί ξανά. 2. Επιλογή των κατάλληλων διατροφικών συμπληρωμάτων στο βαθμό που χρειάζονται για να καλύπτουν ελλείψεις σε σημαντικά για την υγεία στοιχεία. Και τρεις που αφορούν στο τρίγωνο του θεραπευόμενου:
  1. Αποτοξίνωση
  2. Εξισορρόπηση του P.N.E.I. (Ψυχο – Νευρο – Ενδοκρινο – Ανοσολογικό)
  3. Συμπτωματοκεντρική Αγωγή Οργάνου

 • •Την ενίσχυση των οργάνων και συστημάτων απέκκρισης πριν την έναρξη της αποτοξίνωσης με σκοπό την χωρίς προβλήματα απομάκρυνση των τοξινών.

  •Την σταδιακή βάσει «στρατηγικού» σχεδίου αποτοξίνωση επιπέδου προς επίπεδο, του οργανισμού. Λειτουργική και δομική αποκατάσταση που επανέρχεται μέσω της αποτοξίνωσης και της παροχέτευσης του συνδετικού ιστού με αποτέλεσμα την αποκατάσταση υγιούς κυτταρικού μεταβολισμού. Μία αποτοξινωμένη και αποκατεστημένη μεσοκυττάρια ουσία (matrix) θα επιτρέψει στο κύτταρο να λάβει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά και στους υποδοχείς του να ενεργοποιηθούν επαρκώς από τα σχετιζόμενα με αυτούς μόρια. Ένα αποτοξινωμένο και παροχετευμένο από άχρηστες ουσίες κύτταρο θα είναι ικανό να επιτελέσει την μεταβολική του δράση. Τα απεκκριτικά όργανα, καθώς ενεργοποιούνται από εξειδικευμένα αποτοξινωτικά σκευάσματα, θα ενισχύσουν την λειτουργική εκκριτική τους δράση και θα αποβάλλουν τις τοξίνες του οργανισμού. Με βάση το πόσο ο οργανισμός έχει επηρεαστεί από την επισώρευση τοξινών και το ποιες είναι οι δομές που σχετίζονται με αυτή, μπορεί να επιλεγεί είτε μια αγωγή παροχέτευσης, είτε κάποια άλλη σε συνδυασμό με την θεραπεία του PNEI και την συμπτωματική θεραπεία..

  «… Η καλή αποτοξίνωση είναι ήδη ο μισός δρόμος προς μία καλή θεραπεία».

  Η θεραπεία παροχέτευσης (αποτοξίνωσης) σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποτελέσει μία πλήρη και εντατική βιολογική θεραπεία. Η συνδυαστική χρήση της κυτταρικής, μεσοκυτταρίου και οργανικής παροχετευτικής δράσης είναι από μόνη της θεραπευτική στρατηγική που σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται ολοκληρωμένη και αποτελεσματική από μόνη της.

 • •Ρύθμιση της νευροενδοκρινικής ισορροπίας (μέσω της χρήσης φυσιορρυθμιστικών δυναμοποιημένων σκευασμάτων).

  •Αποκατάσταση της αποτελεσματικότητας του ανοσοποιητικού συστήματος (μέσω της χρήσης των φυσιορρυθμιστικών σκευασμάτων). Η ομοιοπαθητική μέθοδος προετοιμασίας των σκευασμάτων, αυξάνει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των παραπάνω συστατικών τους, προσφέροντας ένα βιολογικό μηχανισμό εξισορρόπησης της λειτουργίας των κυττάρων ικανό να αποκαταστήσει την ομοιόσταση του οργανισμού.

  •Η αποκατάσταση του νευρο – ανοσο – ενδοκρινικού άξονα γίνεται σε δύο κατευθύνσεις, στην ψυχοσωματική και σωματοψυχική και είναι ο πυρήνας της Φυσικής Ρυθμιστικής Θεραπευτικής. Ένας εκλεπτυσμένος βιολογικός μηχανισμός υποδηλώνει ότι από τη στιγμή που θα εισαχθούν στο ανθρώπινο σώμα οι δυναμοποιημένες μικροδόσεις, στην ίδια πάντα συγκέντρωση όπως και στο φυσιολογικό περιβάλλον του οργανισμού είναι ικανές να ελαττώσουν, ρυθμίσουν και διεγείρουν την αντιδραστικότητα των τριών κυρίων ανθρώπινων συστημάτων (νευρικό, ανοσοποιητικό και ενδοκρινικό). Να επαναφέρουν στο φυσιολογικό λειτουργικό τους εύρος, χωρίς να καταπιέζουν ή να αναστέλλουν βιολογικές αντιδράσεις.

  Με βάση το αν η διαταραχή στο επίπεδο του PNEI υπάρχει στο γενικό ενδοκρινικό, νευρο – ενδοκρινικό ή ανοσο – ενδοκρινικό επίπεδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά κάθε φορά σκευάσματα ή διαφορετικοί συνδυασμοί σκευασμάτων για να συνοδεύσουν την απεκκριτική και την συμπτωματική θεραπευτική.

 • Τα εξειδικευμένα σκευάσματα για κάθε εξελικτικό στάδιο της φλεγμονώδους διαδικασίας, μπορούν να αναγνωριστούν στην σύνθεση των ρυθμιστικών σκευασμάτων και η δράση τους είναι απλά εξαιρετική και στοχευμένη.

  Με αυτόν τον τρόπο η ερυθρότητα, ή υπερθερμία, ο πόνος, και διόγκωση όλα ρυθμίζονται οδηγώντας τελικά στην αποκατάσταση. Αυτή η νέα θεραπευτική προσέγγιση στηρίζεται ταυτόχρονα στην ομοιοπαθητική και Σπαγειρική παράδοση και στις ερευνητικές εργασίες στον τομέα της Μοριακής Βιολογίας. Οι δυναμοποιημένες μικροδόσεις δραστικών μορίων μετατρέποντας τις ανοσολογικές απαντήσεις των κυττάρων, είναι ικανές να επαναδραστηριοποιήσουν μία επαρκή βιολογική ανοσολογική απάντηση (όπως συμβαίνει φυσιολογικά). Έτσι, η φλεγμονώδης διαδικασία (οξεία ή χρόνια) ρυθμίζεται ώστε να οδηγήσει σε πλήρη αποθεραπεία και σημαντική μείωση του χρόνου της αποκατάστασης. Ανάλογα με τα κυρίαρχα συμπτώματα της νόσου, μπορούμε κάθε φορά να επιλέξουμε διάφορα θεραπευτικά σκευάσματα της Φυσιορρύθμισης, στα οποία έχει ενσωματωθεί ο επαναπρογραμματισμός του PNEI και η αποτοξινωτική διαδικασία με ολιστική θεώρηση.

  Η Φυσιορρύθμιση και η Φυσιορρυθμιστική θεραπευτική βελτιώνουν την δυνατότητα των Ιατρών και των Επαγγελματιών Υγείας να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την πάθηση αλλά πολύ περισσότερο να λειτουργήσει ως πρόληψη (προληπτική θεραπευτική προσέγγιση)

Διαβάστε επίσης

Τι είναι;
Βασικές Αρχές
Καινοτομία