Ποιοι Είμαστε

O IPHA (International Physioregulation Association) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ως στόχους έχει:

  • Την δράση για την αναγνώριση και νομική κατοχύρωση της Φυσιορρύθμισης ως μοντέλου θεραπευτικής προσέγγισης της υγείας στον κόσμο.
  • Την δημιουργία ενός συστήματος εκπαιδευτικών standards με σκοπό την πιστοποίηση των προσόντων των ασκούντων τη Φυσιορρύθμιση
  • Την παροχή πιστοποίησης σε θεραπευτές, σχολές και συλλόγους θεραπευτών Φυσιορρύθμισης
  • Την επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση της Φυσιορρύθμισης ως μιας εναλλακτικής θεραπευτικής προσέγγισης.
  • Την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ των εναλλακτικών θεραπευτών, των Σχολών και των επαγγελματικών συλλόγων Φυσιορρύθμισης με στόχο την προώθηση της ενοποίησης της Φυσιορρύθμισης και των εναλλακτικών θεραπειών στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
  • Την ανταλλαγή γνώσεων, πηγών και τεχνικών ως προς τη Φυσιορρύθμιση

Η Ομάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα Επικοινωνίας

Που θα μας βρείτε